HabeRSS:Hakkında

habeRSS sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
kimlik.png Bu başlığın içeriği, habeRSS projesinin kimliğiyle ilgili olduğu için hassastır. Değişiklik yapmadan önce "Tartışma" sayfasını kullanmanız önerilir. Unutmayın, bu proje kamuya aittir.

habeRSS, insanların farklı medyalarda yer alan haberlere kolayca ve tek bir merkezden erişebilmesi ve aynı habere ilişkin farklı bakış açılarını görebilmesini sağlamak için yapılan bir derlemedir. Bu merkez, RSS adı verilen internet besleme formatı ile gerçekleştirilmektedir. RSS ise, birden fazla web sitesinin basitleştirilmiş içeriğini tek merkezden okumaya yarar. Günümüzde web sitelerinin bir çoğu bu özelliği desteklemektedir ancak içerikler, web yapımcısının tercihine göre; içeriğin tamamı, özeti ya da sadece başlığı şeklinde olabilir. habeRSS projesi ile Türkçe yayın yapan haber sitelerinin RSS adresleri derlenmekte ve sürekli güncel tutulmaktadır. Bir RSS okuyucu yazılıma bu adresleri ekleyerek bir veya daha fazla haber sitesinin haberlerini hızlıca takip edebilirsiniz. Ayrıca içe aktarma dosyası ile derlenmiş tüm adresleri kullandığınız yazılıma kolayca aktarabilirsiniz. Bunun dışında ise deneme aşamasındaki altın RSS adresini ve süzgeçten geçirilmiş RSS adreslerini de kullanabilirsiniz.

habeRSS, kâr amacı gütmeyen ve kamuya ait bir projedir. Derlemeleri gönüllüler tarafından yapılır.

Politika[düzenle]

habeRSS'in en temel iki politikası özgürlük ve kolektivizmdir. Sahiplik yerine ortaklığı, sınırlar yerine özgürlüğü, kapalılık ve bilinmezlik yerine şeffaflığı koyar.

Yönetimi sadece geçici iş bölümünün bir kolu olarak görür ve yönetimin gücünü en alt düzeyde tutar. Bu politikanın sonucu olarak projenin yürütüldüğü zemin olan haberss.org adresli sitede, her ziyaretçi her sayfayı değiştirebilir, geliştirebilir. Öyle ki, proje sitesine ait bütün kaynak dosyalar herkese açık şekilde yayınlanır.

Teknik[düzenle]

habeRSS projesi, politikasına uygun olan açık kaynak kodlu ve özgür bir yazılım olan MediaWiki altyapısını kullanır.

Sitenin yönetiminde güçlü bir yönetim yoktur. Sunucularla ilgili görev ve sorumlulukları dışında operatörlerin normal kullanıcılardan hatta ziyaretçilerden fazla olarak sadece yapılan değişikliği geri alma, vandalizm gibi yıkıcı eylemlerde kullanıcıyı ya da IP adresini engelleme, istek durumunda kullanıcı adını değiştirme gibi sitenin işleyişine dair ufak yetkileri vardır. Bu görevliler arasında yer almak isterseniz projeye katkı sağlayarak mevcut görevlilerin güvenini kazanmanız gerekmektedir.

Proje sitesinde her başlığın bir tartışma bölümü vardır. Başlık içerikleri gibi bu tartışma bölümleri de herkesin düzenlemesine açıktır. Böylece içeriğe dair yürütülen tartışmalara ya da belirtilen sorunlara göre içerik sürekli olarak yeniden düzenlenir. Projenin geneline yönelik tartışmalar ise beyin fırtınası bölümünde yapılır.

HabeRSS'in wiki sayfasına zaman zaman saldırılar gelmektedir. Çoğunluğu vandalizm şeklinde olan saldırılar yetkisi bulunan gönüllülerce onarılır.

Telif hakları[düzenle]

habeRSS projesinin sitesine yapılan bütün katkılar aksi belirtilmedikçe Kamu Malı Lisansı (CC0 1.0) kapsamındadır. Katkı sağlayanlar, ürettikleri içerik hakkındaki tüm haklarını peşinen kamuya devretmiş kabul edilir.

Gizlilik ilkesi[düzenle]

En kısa özetiyle, habeRSS projesinin sitesini sadece ziyaret ediyorsanız ziyaretinize dair gezilen sayfa sayısı, ziyaret süresi, kullandığınız internet tarayıcı gibi özel olmayan bilgiler bu konularda genel bir ziyaretçi profili çıkarmak amacıyla toplanabilir. Sitenin istatistik sayfalarının hazırlanmasında bu kayıtlar kullanılır.

Eğer habeRSS projesinin sitesine katkı sağlıyorsanız yukarıdakine ek olarak kullanıcı adınızla ya da oturum açmadıysanız IP adresiniz ile yaptığınız değişiklikler kaydedilir. Ve herkese açık şekilde yayınlanır. habeRSS projesinin ziyaretçilerini takip etmek gibi bir niyeti yoktur. Ancak ağlantınızın türüne göre üçüncü şahıslar tarafından IP numaranızdan ya sadece internet servis sağlayıcınıza ya da okulunuza, işyerinize veya evinize kadar ulaşılabilir. Bunun olmasını istemiyorsanız farklı bir IP adresi ile içerik sağlayabilirsiniz.

Çerezler[düzenle]

habeRSS, siteyi her ziyaret edişinizde geçici bir oturum çerezi oluşturur. Eğer oturum açmayacaksanız bu çerezden kaçınabilirsiniz, fakat çerez olmadan oturum açamazsınız. Çerezler, internet oturumunu kapattığınızda silinir.

Bir sonraki oturum açmanızda kullanıcı adınızı (ve tercihen şifrenizi) tekrar yazmak istememeniz halinde başka çerezler de oluşturulur ve bu çerezler 30 gün kadar saklanır. Kamuya açık bir bilgisayar kullanıyorsanız, sizden sonraki kullanıcıların kullanıcı adınızı öğrenmemeleri için kullanımdan sonra bu çerezleri silebilirsiniz.

Kayıt bilgilerinin açıklanması ve üçüncü kişiler ile bilgi paylaşımı[düzenle]

Sunucularda toplanan ve kullanıcıların tanımlanabildiği bilgiler habeRSS projesi operatörleri tarafından satılmaz, açıklanmaz. Ancak yaşanabilecek herhangi bir saldırıya karşı habeRSS projesi bu bilgilerin güvenliğini garanti edemez.

Kullanıcı hesaplarının kapatılması[düzenle]

habeRSS, vandalizm gibi içeriğe dair saldırıda bulunulmadığı sürece hiçbir kullanıcı hesabını silmez ve kullanıcıların yok olma hakkına saygı duymaktadır.

Sorumluluk reddi[düzenle]

habeRSS, insanların katkılarıyla ilerleyen bir proje olduğu için içeriği, güvenilirlik ve tarafsızlık iddiası taşımaz.

Katkıda bulunanların, destekleyenlerin, sistem operatörlerinin veya habeRSS ile herhangi bir şekilde bağlantıda olan kişilerin hiçbiri, sizin sitedeki bilgileri kullanmanızdan dolayı sorumluluk taşımazlar.

habeRSS projesine katkıda bulunanlar bu katkılarından dolayı hiçbir şekilde ücret, telif ya da hak iddia edemezler. Katkı sağlayanlar ekledikleri içeriğe dair tüm haklarını kamuya ait olan habeRSS projesine yani kamuya devretmiş kabul edilir.

Yasal açıklama[düzenle]

Derlenen RSS adreslerinin kullanımı ve oluşturulan özel RSS adresleri, Basın Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu‘na uygundur.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 36. maddesinde yer alan; “İktibas hakkı mahfuz tutulsa bile sözü geçen makale ve fıkraların kısaltılarak basın özetleri şeklinde alınması, radyo vasıtasiyle veya diğer bir suretle yayılması caizdir” ifadesi ile sistemin ve sistemi hazırlayan tarafların hukuki olarak bir suç işlemediği ve davaya konu olacak bir durumun sözkonusu olmadığı açıktır.

RSS ile içeriğe erişim sırasında haber ajansı, gazete, televizyon kanalı ve haber sitelerinin internet sitelerinde yayınladığı içeriği RSS teknolojisi ile çekilmekte, herhangi bir depolama işlemi uygulanmamakta ya da geçici süre için verilerin depolanması sözkonusu olmaktadır. Haber takip sisteminde yer alan içeriklerin boyutu, ilgili web sitelerinin RSS ile dağıttığı içeriğin boyutuyla sınırlıdır. Bu nedenle web siteleri, peşinen içeriğin bu kısmını dolaşıma açmış ve bu kısım üzerindeki yasal haklarından feragat etmiş kabul edilir. Çekilen bu içeriğin ise yalnızca bir kısmı okuyucuya ulaştırılır. Ayrıca çekilen içeriğin kaynağı RSS adresinin sahibi olan sitede belirtildiyse her içerikte açıkça belirtilmektedir. Tüm bunlara rağmen web sitesindeki içeriğin bir kısmının tanıtım amaçlı yayınlandığı RSS adresinin kaldırılmasının istenmemesi durumunda [email protected] adresine mail gönderilerek RSS bağlantısının ya da oluşturulan diğer RSS bağlantılarının kaldırılması talep edilebilir. İlgili web sitesine ait içerikler 3 iş günü içinde sistemden tamamen kaldırılır.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddeleri:[düzenle]

  • Madde 36 – Basın Kanununun 15 inci maddesi hükmü mahfuz kalmak üzere basın veya radyo tarafından umuma yayılmış bulunan günlük havadisler ve haberler serbestçe iktibas olunabilir. Gazete veya dergilerde çıkan içtimai, siyasi veya iktisadi günlük meselelere mütaallik makale ve fıkraların iktibas hakkı sarahaten mahfuz tutulmamışsa aynen veya işlenmiş şekilde diğer gazete ve dergiler tarafından alınması ve radyo vasıtasiyle veya diğer bir suretle yayılması serbesttir. İktibas hakkı mahfuz tutulsa bile sözü geçen makale ve fıkraların kısaltılarak basın özetleri şeklinde alınması, radyo vasıtasiyle veya diğer bir suretle yayılması caizdir. Bütün bu hallerde, iktibas edilen gazete, dergi ve ajansın ve eğer bunlar da başka bir kaynaktan alınmışlarsa o kaynağın adı, tarih ve sayısından başka makale sahiplerinin adı, müstear adı veya alameti zikredilmek icabeder.
  • Madde 15 – Eseri, sahibinin adı veya müstear adı ile yahut adsız olarak, umuma arzetme veya yayımlama hususunda karar vermek salahiyeti munhasıran eser sahibine aittir. Bir güzel sanat eserinden çoğaltma ile elde edilen kopyelerle bir işlenmenin aslı veya çoğaltılmış nüshaları üzerinde asıl eser sahibinin ad veya alametinin, kararlaştırılan veya adet olan şekilde belirtilmesi ve vücuda getirilen eserin bir kopye veya işlenme olduğunun açıkça gösterilmesi şarttır. Bir eserin kimin tarafından vücuda getirildiği ihtilaflı ise, yahut her hangi bir kimse eserin sahibi olduğunu iddia etmekte ise, hakiki sahibi, hakkının tesbitini mahkemeden istiyebilir.

(Ek: 7/6/1995 – 4110/6 md.) Eser niteliğindeki mimari yapılarda, yazılı istem üzerine eserin görülen bir yerine eser sahibinin uygun göreceği malzeme ile silinmeyecek biçimde eser sahibinin adı yazılır.